Vabilo na Občni zbor Planinskega društva Kranj

Vabim vas na volilni Občni zbor Planinskega društva Kranj, ki bo v ponedeljek, 25. marca 2024, s pričetkom ob 18. uri v prostorih Planinskega društva Kranj, na Koroški cesti 27.

Predlagan dnevni red:

  1. Slikovna predstavitev dela in aktivnosti Planinskega društva Kranj v letu 2023
  2. Predstavitev dnevnega reda in njegova potrditev
  3. Izvolitev organov občnega zbora
  4. Pregled zapisnika in realizacija sklepov občnega zbora z dne 14. 3. 2023
  5. Obravnava in potrditev poročila o delu za leto 2023 in načrta dela za leto 2024 Planinskega društva Kranj ter poročilo Častnega razsodišča
  6. Obravnava in potrditev finančnega poročila za leto 2023 in obravnava poročila Nadzornega odbora ter finančnega načrta za leto 2024 Planinskega društva Kranj
  7. Volitve za predsednika PD Kranj za obdobje 2024 – 2028
  8. Razno

Kranj, 28. 2. 2024

Primož Černilec,
Predsednik PD Kranj

Priloge: