Članarina

 

Včlanitev osebno v prostorih PD Kranj

V Planinsko društvo Kranj se lahko včlanite osebno v času uradnih ur.

 

Včlanitev preko spleta

Članstvo v Planinskem društvu Kranj in s tem v Planinski zvezi Slovenije lahko uredite tudi preko spletne strani PZS: https://clanarina.pzs.si

Na spletni strani PZS najdete tudi vse ostale informacije v zvezi s članstvom.

Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. naslednje leto. Člani morajo za neprekinjeno zavarovanje članarino poravnati vsako leto pred iztekom januarja.

Pristopna izjava

Ob prvi včlanitvi je treba izpolniti in podpisati pristopno izjavo. Obrazec pristopne izjave si lahko prenesete z ene izmed spodnjih povezav, ga natisnete ter ga že izpolnjenega prinesete s seboj. Obrazec je na voljo v naslednjih elektronskih oblikah:

Več o PZS članarini:

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

** Invalidski popust lahko koristijo osebe, ki ob plačilu članarine priložijo Evropsko kartico za invalide. Višina popusta je enaka višini družinskega popusta, izbirajo lahko med kategorijami A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i. S tem pridobijo enake pravice in ugodnosti, kot člani osnovnih kategorij. Člane invalidskih kategorij A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i opozarjamo na posebnosti oz. omejitve članskega zavarovanja. Opredeljene so v splošnih pogojih za nezgodno zavarovanje oseb (01-NEZ-01/08). Invalidski popust se lahko obračuna samo in izključno pri fizičnem plačilu članarine pri društvu ali na sedežu Planinske zveze Slovenije, saj je predložitev Evropske kartice za invalidne obvezna priloga. Invalidski popust se obračuna na podlagi vnosa številke Evropske kartice za invalide v informacijski sistem Naveza.

*** IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.