Vabilo na občni zbor Planinskega društva Kranj

Vabim vas na občni zbor Planinskega društva Kranj, ki bo v torek, 14. marca 2023, s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih Planinskega društva Kranj, na Koroški cesti 27.

Predlagani dnevni red:

  1. Slikovna predstavitev dela in aktivnosti Planinskega društva Kranj v letu 2022
  2. Predstavitev dnevnega reda in njegova potrditev
  3. Izvolitev organov občnega zbora
  4. Pregled zapisnika in realizacija sklepov občnega zbora z dne 15. 3. 2022
  5. Obravnava in potrditev poročila o delu za leto 2022 in poročilo Častnega razsodišča ter načrta dela za leto 2023 Planinskega društva Kranj
  6. Obravnava in potrditev finančnega poročila za leto 2022 in obravnava poročila Nadzornega odbora ter finančnega načrta za leto 2023 Planinskega društva Kranj
  7. Razno

Kranj, 28. 2. 2023

                                                                                                                Predsednik:

                                                                                                             Primož Černilec