NOV TERMIN: Ponovni izredni občni zbor PD Kranj

Planinsko društvo Kranj sklicuje Ponovni izredni občni zbor z naslednjim dnevnim redom:

  1. Predstavitev dnevnega reda
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Odprodaja Planinskega doma na Gospincu (Hotel Rozka)
  4. Razno

Občni zbor bo v sredo, 26. oktobra 2022, s pričetkom ob 19. uri v prostorih PD Kranj, Koroška cesta 27, 4000 Kranj.

Uradno vabilo: