Hotel Rozka v izboru za Najboljši smučarski butični hotel

Hotel Rozka (nekdanji Planinski dom na Gospincu) je bil sprejet v izbor za “Slovenia’s Best Ski Boutique Hotel 2021″, pod okriljem World Ski Awards. Poteguje se za naziv Najboljšega smučarskega butičnega hotela. Tukaj ste spet na vrsti obiskovalci (Rozke ali spletne strani), tudi smučarji in kolesarji. Skratka vsi!

Z glasovanjem pomagajte Rozki osvojiti ta naziv, to nagrado, ki bi zagnani in delovni ekipi Rozke veliko pomenila. Glasujete lahko na spletni strani: https://worldskiawards.com/award/slovenia-best-ski-boutique-hotel/2021

Hvala za vaš glas!