V spomin na preminule člane

Življenjski dinamiki, ko nekateri prihajajo, drugi smo tu, veliko pa jih je že odšlo, se tudi naše društvo ne more izogniti. V preko 115-letni zgodovini nas je za vedno zapustilo veliko naših članov. Prav je, da se vsaj enkrat na leto spomnimo nanje, na njihova dejanja in njihov prispevek h kranjskemu planinstvu.

Tako kot zadnjih nekaj let, smo se jim tudi letos poklonili s položitvijo gorskega cvetja pred spomenik alpinista Nejca Zaplotnika.