PRESTAVLJENO: Ponovni izredni občni zbor PD Kranj

Obveščamo, da se po sklepu UO PD Kranj na korespondenčni seji z dne, 20.10.2022, zaradi praznikov in predvidenih odsotnosti izredni občni zbor PD Kranj, sklican za torek, 08.11.2022, prestavi na sredo, 26.10.2022, ob 19:00 uri. 

Dnevni red ostane enak.

Planinsko društvo Kranj sklicuje Ponovni izredni občni zbor z naslednjim dnevnim redom:

  1. Predstavitev dnevnega reda
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Odprodaja Planinskega doma na Gospincu (Hotel Rozka)
  4. Razno

Občni zbor bo v torek, 8. 11. 2022, s pričetkom ob 19. uri v prostorih PD Kranj, Koroška cesta 27, 4000 Kranj.