Občni zbor PD Kranj

VABILO

Vabimo vas na občni zbor Planinskega društva Kranj, ki bo v torek, 23. marca 2021, s pričetkom ob 18.00 uri preko videokonference: https://join.skype.com/dkEkEMMLArVf

Predlagani dnevni red:
1. Janko Majdič (1870 – 1906), prvi načelnik kranjske podružnice SPD
2. Predstavitev dnevnega reda in njegova potrditev
3. Izvolitev organov občnega zbora
4. Pregled zapisnika in realizacija sklepov občnega zbora z dne 23. 6. 2020
5. Obravnava in potrditev poročila o delu za leto 2020 in poročilo Častnega razsodišča ter načrta dela za leto 2021 Planinskega društva Kranj
6. Obravnava in potrditev finančnega poročila za leto 2020 in obravnava poročila Nadzornega odbora ter finančnega načrta za leto 2021 Planinskega društva Kranj
7. Razno

Vabljeni vsi člani Planinskega društva Kranj

Kranj, 9. 3. 2021
Primož Černilec, predsednik PD Kranj