V svoje vrste vas vabijo markacisti!

Markacisti planinskega društva Kranj vas vabijo v svoje vrste.

Markacist je posebej usposobljen strokovni delavec, član planinskegaMarkacist društva, ki skrbi za označevanje in vzdrževanje planinskih poti, katerih skrbnik je to planinsko društvo. Zna organizirati in izvesti delo na poteh za katere je zadolženo planinsko društvo, pa tudi na širšem območju ne le v matičnem planinskem društvu.

 

 

V našem društvu je vloga markacistev širša, saj predstavljajo hrbtenico gospodarskih dejavnosti društva. Pomagajo pri vzdrževalnih delih na planinskih postojankah ter skrbijo za označevanje ter urejenost poti.

V svoje vrste vabimo ljudi raznih profilov, predznanje ni pomembno, pomembna pa je volja do dela v društvu.

Prijave zbiramo na vodniki.pdkranj@gmail.com