Članarina PZS za leto 2016

Na podlagi 32. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in na osnovi predhodnih usklajevanj je upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 7. seji, 5. 11. 2015, sprejel Pravilnik o članstvu posameznikov. Na podlagi 12. člena pravilnika se izda navodilo za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov.

Objavljamo izvleček navodil za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov.

V letu 2016 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:

  • Združitev članarine A in A+; članarina A+ se ukine, s tem da se obseg zavarovanja prenese na kategorijo A (zavarovanje za reševanje v tujih gorah za celi svet in višje zavarovalne vsote). Višina članarine A ostaja enaka, in sicer 55 €.
  • Med kategorijami članarin je dodana tudi kategorija B/zamejci, ki je namenjena zamejskim planinskim društvom.
  • Stroške izdaje novih izkaznic z letom 2016 krijejo člani sami in jih bo PZS zaračunal društvom, ta pa naj izkaznice zaračunajo članom. Člani A, B, B1 in S + Š, ki so izkaznice dobili v letih 2013, 2014 ali 2015, uporabljajo te izkaznice še naprej. Nove izkaznice dobijo člani, ki se bodo leta 2016 prvič včlanili v konkretno društvo.
  • Z letošnjim letom uvajamo poenostavljen obračun članarine, društvom se bodo mesečno pošiljali računi glede na število vnesenih članov v informacijski sistem Naveza.
  • Povišan popust za člane PZS v Planinski založbi PZS, ki zdaj znaša 20 %.
  • Novi partnerji, ki nudijo popuste članom PZS.
VRSTE IN VIŠINA ČLANARINE

 

Vrste članstva Višina članarine
član z največjim obsegom ugodnosti 55,00 €
A/z družinskim popustom 50,00 €
B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00 €
B/z družinskim popustom 20,00 €
B1 oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 18,50 €
B/zamejci je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev 11,00 €
S + Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti 16,00 €
S + Š/z družinskim popustom 12,80 €
P + O predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti 7,00 €
P + O/z družinskim popustom 5,60 €
OPP oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost) z omejenim obsegom ugodnosti 7,00 €
OPP/z družinskim popustom 5,60 €

 

več na strani PZS…