Kranjski markacisti delovno v poletnem času

Naši markacisti so bili v letošnjem poletju zelo dejavni. Osredotočili so se na urejanje poti in markiranje na območju Stegovnika, Storžiča in Ledin.

Obnova poti skozi Žrelo (Foto: Tine Marenče)
Obnova poti skozi Žrelo (Foto: Tine Marenče)

V okolici Stegovnika je bilo v avgustu izvedenih več akcij, saj je bilo to območje potrebno temeljitega čiščenja, ker so bile tukajšnje poti ponekod neprehodne ali speljane mimo dreves, ki so se že pred leti podrla na markirane poti. Tako je bila markirana in očiščena pot od vrha Stegovnika do Stegovnikovega okna, pot od sedla Fevča do Stegovnikovega okna in pot od Stegovnikovega okna do Javorniškega prevala. Poleg tega so bile ponovno markirane poti od Zabukovca na Močnikovo sedlo, od Močnikovega sedla na sedlo Fevča in s sedla Fevča po vzhodnem grebenu na vrh Stegovnika pa tudi pot na območju Zabukovca do gozdarske koče. Pod Stegovnikom trenutno poteka sečnja, zato bodo markacisti v bližnji prihodnosti preverjali ustrezno označenost poti. Sicer pa so poti okrog Stegovnika še od prej zelo dobro opremljene s smernimi tablami.

V sredini avgusta je na poti, ki vodi z Bašeljskega sedla po vzhodnem grebenu na vrh Storžiča, na zahtevnejšem skalnatem predelu potekala namestitev jeklenic. Za to potezo so se naši markacisti odločili zaradi večletnega prigovarjanja številnih planincev, ki so menili, da je ta del poti zlasti v slabem vremenu in med sestopom preveč izpostavljen. Istočasno je bila celotna pot z Bašeljskega sedla na vrh Storžiča ponovno markirana, tako kot tudi pot s planine Javornik po zahodnem grebenu na vrh Storžiča. Kljub temu da je bila pot Bašeljsko sedlo – Javorniški preval temeljito obnovljena že lansko poletje, se je na njej ponovno opravil pregled in izvedla so se manjša popravila.

Kot je bilo že omenjeno, je tehnična ekipa Komisije za planinske poti PZS ob veliki pomoči naših markacistov konec avgusta obnovila zelo zahtevno planinsko pot skozi Žrelo, ki povezuje našo Kranjsko kočo na Ledinah in Češko kočo. Tako je pot skozi Žrelo zdaj urejena, trasa je zaradi majhne spremenjenosti nekoliko zahtevnejša, vendar je dobro opremljena z varovali. Uporaba čelad je na tem odseku zelo priporočljiva. Naši markacisti so opravili tudi nekaj manjših popravil na Lovski poti, ki vodi na Ledine, lotili pa so se še popravila strgane jeklenice na poti, ki pelje z Ledin na Koroško Rinko. Naše društvo opozarja, da je pot na Rinko še vedno zelo zahtevna. Obsežnejšo obnovo te poti načrtujemo v prihodnjem letu.

Želimo vam veliko lepih doživetij med hojo po planinskih poteh, za katere skrbi naše društvo.

Srečno in varno!