Vabljeni na izredni občni zbor Planinskega društva Kranj

Vabljeni na izredni občni zbor Planinskega društva Kranj, ki bo v sredo 9. aprila 2014, s pričetkom ob 20.00 uri v prostorih Planinskega društva Kranj.

Izredni občni zbor se sklicuje z namenom prenosa nepremičnine na Krvavcu, ki ga je zgradila Gorska reševalna služba v okviru Planinskega društva Kranja, danes pa zanj skrbi Društvo gorske reševalne službe Kranj kot naslednica prej omenjene službe. Odtujitev nepremičnine določa tretji odstavek 35. člena Pravil Planinskega društva Kranja, ki zahteva potrditev najmanj polovice članov društva. Ker na rednem občnem zboru Planinskega društva Kranja dne 25. 3. 2014 ni bilo prisotnih polovico članov, se sklicuje izredni občni zbor na katerem se bo odločalo z navadno večino prisotnih članov, prisotnih pa mora biti vsaj deset članov.

Vabilo na izredni občni zbor
Pravila Planinskega društva Kranj