Nagrade zaslužnim vodnikom

Predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik in načelnik VK PZS Franc Gričar, sta podelila najvišja priznanja vodnikom PZS. Naziv zaslužni vodnik PZS je prejelo kar sedem naših vodnikov.

Edvard Erzetič, PD Kranj
Dušan Feldin, PD Kranj
Peter Leban, PD Kranj
Slava Alojzija Obradović, PD Kranj
Jože Šparovec, PD Kranj
Metka Šparovec, PD Kranj
Jožef Trilar, PD Kranj

2013-11-23 at 11-36-45

2013-11-23 at 11-31-54

2013-11-23 at 11-34-15 2013-11-23 at 11-34-27 2013-11-23 at 11-35-05 2013-11-23 at 11-37-33 2013-11-23 at 11-38-58