Planinska pot Mače – Kališče je očiščena

Močan veter v novembru je tudi v gozdovih na območju Kališča za seboj pustil pravi nered in veliko dela za okoliške lastnike gozdov. Zaradi številnih podrtih dreves je bil otežen dostop do Planinskega doma na Kališču. Tako je bil čas za akcijo. Domačini iz Bašlja so prijazno očistili planinsko pot Bašelj – Kališče, člani Planinskega društva Kranj pa smo čiščenje planinske poti Mače – Kališče izvedli v petek, 6. decembra. Tako je planinski dom na Kališču ponovno dostopen brez vmesnih gimnastičnih vaj ‘preskok podrtih dreves’.

Dom na kališču je v zimskem času odprt ob vikendih, praznikih in petkih. Vabljeni!