V spomin na člane, ki jih ni več med nami

Življenjski dinamiki, ko nekateri prihajajo, drugi smo tu, veliko pa jih je že odšlo, se tudi naše društvo ne more izogniti. V 115-letni zgodovini nas je za vedno zapustilo veliko naših članov. Prav je, da se vsaj enkrat na leto spomnimo nanje, na njihova dejanja in njihov prispevek h kranjskemu planinstvu.

S postavitvijo spomenika alpinistu Nejcu Zaplotniku pred sedežem našega društva smo dobili pravi prostor za spominjanje in zahvalo vsem preminulim članom. Letos smo se jih s skromno položitvijo gorskega cvetja spomnili na predvečer dneva mrtvih.