4. Planinske Urice

Naši najmlajši planinci imajo prav posebne planinske urice, kjer skozi igro spoznavajo planinske veščine.
skupinska pri točki

7. 4. 2014 smo se ponovno odpravili na orientacijsko pot v gozd blizu vrtca. S svizcem smo pripravili markacijsko pot in sedem postankov z različnimi dejavnostmi. Tokrat svizec ni hodil z nami, saj se nam je skril.

Pri prvi točki smo se ogreli z gibalno igrico. Sestavili smo hišice s stanovalci. Zmotili so nas potresi, poplave in druge naravne nesreče, ki so vplivale na obliko hišic.

svizec

Pri drugi točki smo naštevali gozdne živali. Imeli smo tudi tri pogumne kandidate, ki so s pantomimo pokazali tri živali.

planinska kavka

Pri tretji in četrti točki smo se razdelili v dve skupini, ki sta se kasneje zamenjali. Ena skupina otrok je z Vito preko slik spoznala pet gorskih živali: gamsa, kozoroga, ruševca, planinsko kavko in svizca. Potem so otroci živali s slik poiskali v gozdu. Podobno se je dogajalo pri četrti točki, le da so tu otroci z Urško spoznali pet gorskih rastlin: avrikelj, bodečo nežo, Zoisovo zvončico, Clusijev svišč in planiko. Planika nas je zelo spominjala na Planico in znano pesem »Planica, Planica, ledena kraljica«.

našla sem jo

Pri peti točki je vsak izmed otrok moral v gozdu poiskati list ali plod naslednjih dreves: bukve, hrasta, jelke in smreke. Otroci so že pravi mali naravoslovci!

Čakali sta nas še dve točki. Pri šesti so otroci na travniku preko slik poiskali rastline: marjetico, deteljico, robidovje in regrat. Tudi tukaj so se vsi izkazali.

skupinska pri točki1

Pri zadnji točki smo se okrepčali z vodo in pričeli z iskanjem svizca. Mali navihanec se nam je skril na drevo! V vrečki je skrival žig Velikega Zvoha in nekaj sladkih bonbonov. Po takšni aktivni poti malo razvajanja ne škodi.

naravoslovci

Ker je bil poudarek zadnje točke, da smeti vedno nosimo v nahrbtniku in jih odnesemo s seboj v dolino, smo vse papirčke pobrali, Vita pa jih je v svojem nahrbtniku odnesla do vrtca.

Smeti smo pospravili

Svizec nam je nekajkrat zaigral na harmoniko. Tako nas vedno vse nasmeje.

Vita in Urška