Občni zbor PD Kranj 2022

VABILO

Vabimo vas na občni zbor Planinskega društva Kranj, ki bo v torek, 15. marca 2022, s pričetkom ob 18.00 uri.

Predlagani dnevni red:

  1. Slikovna predstavitev delovanja društva v letu 2021
  2. Predstavitev dnevnega reda in njegova potrditev
  3. Izvolitev organov občnega zbora
  4. Pregled zapisnika in realizacija sklepov občnega zbora z dne 23. 3. 2021
  5. Obravnava in potrditev poročila o delu za leto 2021 in poročilo Častnega razsodišča ter načrta dela za leto 2022 Planinskega društva Kranj
  6. Obravnava in potrditev finančnega poročila za leto 2021 in obravnava poročila Nadzornega odbora ter finančnega načrta za leto 2022 Planinskega društva Kranj
  7. Razno

Vabljeni vsi člani Planinskega društva Kranj!

Kranj, 22. 2. 2022
Primož Černilec, predsednik PD Kranj